top of page

Efficiëntieverbetering productiemachine

Evolventis heeft een efficiëntieverbetering gerealiseerd door de productiemachine en het productieproces beter op elkaar af te laten stemmen. 

Soms loopt een proces al gesmeerd, en kan een bedrijf prima een winstgevend concept draaiende houden. Vaak is er toch een besparing te realiseren door goed te bekijken hoe een proces in elkaar zit. Door bijvoorbeeld een proces een aantal procenten efficiënter te maken.

Zo heeft Evolventis in samenwerking met een machine-bouwer een batch proces bij een voedselproducerend bedrijf kunnen doen veranderen naar een volcontinue proces. Met als resultaat een hogere output van circa 30%, het besparen van 1 complete FTE, en een vermindering van de schoonmaakkosten van meer dan 50%.

 

Aanvraag

Efficiëntieverbetering ​in het productieproces met als doel de winst te verhogen.

Randvoorwaarden

Productietijd verlies moest kleiner zijn dan 10 dagen.

Totale projectomvang

Ca. 900 duizend euro.

 

Doorlooptijd

Ca. 5 maanden.

bottom of page