top of page

Disclaimer/ Privacy Beleid

Evolventis doet er alles aan om de privacy van gebruikers van haar website te bewaken. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en uw mogelijke keuzes met betrekking tot gegevens die u wel of niet met ons wilt delen.

Recht op inzage
U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u inzage wenst van uw persoonsgegevens die Evolventis geregistreerd heeft kunt u een e-mail sturen.


Doel van de gegevensverzameling
Evolventis verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van onze gebruikers en om zo de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.
Evolventis registreert IP adressen en browser types. We linken echter geen IP adressen door naar persoonsgegevens, dit betekent dat terwijl de gebruikerssessie geregistreerd wordt, de identiteit van de gebruiker anoniem blijft. We gebruiken deze IP adressen om trends te ontdekken, het gebruik van de site te analyseren en brede demografische informatie te verzamelen voor toepassingen op geaggregeerd niveau.

 

Recht op verzet
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Evolventis beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt zij terstond de verwerking. U kunt uw bezwaar sturen naar Evolventis.

Meldingsplicht Evolventis
De verwerking van de gegevens wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Evolventis houdt zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Ik ga akkoord met deze voorwaarden
Door deze site te gebruiken stemt u in met de informatieverzameling, privacybeleid en de ethische gedragscode van Evolventis

Veranderingen in het Privacy Beleid/Ethische gedragscode
Indien we wijzigingen aanbrengen in het Privacy Beleid, of de ethische gedragscode worden deze gepubliceerd op deze pagina. Als de gegevens of de manier waarop deze worden gebruikt veranderen, zullen we u daarvan berichten via het adres zoals we dat in uw persoonlijk profiel hebben. Wij raden u aan deze site zo nu en dan te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van het beleid. Als u vragen heeft over het privacy beleid van Evolventis, stuurt u dan een e-mail naar hallo@uponcloud9.nl.

Disclaimer
De informatie op  komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Evolventis. Evolventis besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van  is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Evolventis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.uponcloud9.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Evolventis toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Evolventis kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

bottom of page