top of page
Opstellen project scope

U heeft een fabriek die goed functioneert. Wanneer er een grote order valt, weet u dat u capaciteit te kort komt en niet volgens uw hoge kwaliteitsstandaard kunt leveren. Zelfs als er in meerdere ploegen de klok rond gewerkt wordt, kunt u niet in de order voorzien. Wellicht is het tijd om verder te automatiseren. 

 

Uw productie proces moet (verder) geautomatiseerd worden, en u heeft al dan niet ideeën over hoe dit eventueel gerealiseerd zou kunnen worden. Een technische derde partij (machinebouwer) heeft de capaciteit om dit concreet voor u uit te werken.

 

Maar hoe gaat u borgen dat de aangedragen oplossing ook gaat waar maken wat u wilt (hogere output met een constante kwaliteit)? En bent u ook in staat deze oplossing terug te verdienen?

 

In de praktijk zien wij heel regelmatig dat de wens van een opdrachtgever, en de oplossing van een opdrachtnemer niet helemaal, of helemaal niet matchen. Eigenlijk wordt dit in bijna alle gevallen veroorzaakt doordat er vooraf geen heldere afspraken zijn gemaakt over wat er precies gedaan moet worden. Er wordt bijvoorbeeld door de opdrachtnemer een machine ontwikkeld (de oplossing) om bepaalde formaten te kunnen produceren. De opdrachtgever wil echter graag ook een extra formaat kunnen produceren. Dit is vooraf aangegeven, en op zich geen probleem met de geleverde machine. Echter is bij dat laatste formaat de snelheid van de machine dusdanig laag, dat deze machine niet rendabel is. Zonde. Evolventis heeft de ervaring en de kennis om dergelijke situaties te voorkomen. U heeft een specialist aan het roer. 

Lees in het blog over deze diensten in de praktijk.

< Ga terug

bottom of page